Tietojen yhdistämistä ja strategista päätöksentekoa

Tiedolla johtaminen on kykyä yhdistellä ja käsitellä erityyppisiä tietolähteitä, vaikuttaa niiden tietosisältöön ja erityisesti käyttää tätä aineistoa päätöksenteon perustana. Viime vuosikymmeninä kehitys on edennyt siiloutuneista ja perinteistä tilastodataa sisältävistä palveluista kohti tietovarastotyyppisiä ratkaisuja, joissa dataa hankitaan ja louhitaan käyttöön erityyppisistä tietolähteistä ja jotka tarjoavat sekä valmiit että räätälöidyt analysointityökalut käyttäjilleen.  

Tietovarastoille on ominaista (ks. lisää Saarti & Laitinen 2010) se, että niihin kerätään lähdejärjestelmistä rajapinnan kautta dataa ja samalla muokataan se sitten yhdenmukaiseksi käyttöä varten ETL-prosessissa: poimi, muokkaa ja lataa dataa tietovarastoon. Tämän jälkeen data on vapaasti yhdisteltävissä analysointityökalun kautta. Seuraavassa kuvassa on esitelty malli kirjastojen toimintaympäristöön. 

Tietovarastomallin kaaviokuva
Tietovarastomalli

Tietovarastoratkaisuja voidaan tehdä kaikilla eri toiminnan tasoilla: yksittäinen organisaatio, alueelliset ja kansalliset ratkaisut ja globaalit tietovarastot. Tietovarastotoiminnallisuus on hyvä malli myös kunkin kirjaston johtamiseen tarvittavan datan määrittelystä ja käsittelystä. Olennainen ero tietovarastotyyppisillä ratkaisuilla perinteiseen tilastointiin on se, että eri lähteistä koottu data antaa paremman mahdollisuuden sekä toiminnan vaikuttavuuden ja kustannus/hyöty –analyysien tekemiseen, että monipuolisempien trendianalyysien tekemiseen. Näitä hyödyntäen on kirjaston helpompi ja varmempi tehdä strategisia linjauksia toimintojensa ja palvelujensa kehittämiseksi.

Kansallisen ja kansainvälisen tiedon seuranta :: Vaikuttavuutta palveluihin